در این مطلب قصد داریم به مشکل چشمک زدن لامپ‌های کم مصرف بعد از خاموش شدن بپردازیم و راه حلی برای آن بیابیم 

دلیل چشمک زدن : لامپ های فلؤرسنت در لحظه ی روشن شدن نیاز به انرژی زیادی دارند تا جریان الکتریکی از درون گاز موجود در لامپ بتواند راه خود را ببندد . در لامپهای فلؤرسنت قدیمی (لامپ مهتابی) این وظیفه بر عهده چُک بود و لی در لامپهای جدید (لامپهای کم مصرف) چون استارت کردن لامپ را یک چیپ الکترونیکی انجام می دهد ، پس انرژی لازم ابتدا باید در یک خازن ذخیره شود و سپس به درون لامپ پمپ شود . اگر کلیدی که لامپ را با آن روشن و خاموش می کنید لامپ‌دار باشد ، در هنگام خاموش کردن لامپ کم مصرف ، لامپ درون کلید با لامپ کم مصرف سری خواهد شد و با یک ثابت زمانی در حد چند ثانیه خازن لامپ را شارژ خواهد کرد . وقتی که خازن پر از شارژ شود ، درون لامپ تخلیه شده و لامپ چشمک می زند !! این عمل به طور مداوم تکرار خواهد شد ....

 

راه حل : یا از کلیدهای بدون لامپ استفاده کنید و یا لامپ درون کلیدها را قطع کنید